Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Ostrożnie z fajerwerkami

 • Dodano: 2014-12-31 08:30, aktualizacja: 2014-12-31 08:36
Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim przygotowała kilka istotnych porad dotyczących tego rodzaju materiałów pirotechnicznych.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.
 
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:
 
 • obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych – pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
 • elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
 • wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,
 • petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
 • dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
 
Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.
 
Pamiętajmy:
 
sprzedaż niepełnoletnim wyrobów pirotechnicznych jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 
wyroby pirotechniczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
 
pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
 
kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach wyrobów pirotechnicznych.
 
Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że :
 
 • wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
 • wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,
 • w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
 • w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,
 • jeśli po odpaleniu petardy lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić co się stało,
 • petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,
 • przed kupnem należy sprawdzić czy na opakowaniu znajduje się instrukcja w języku polskim. Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard.
 
Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Nigdy nie odpalajmy petard, trzymając je w rękach. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego oraz początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.