Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nowy rok, nowa dotacja

  • Dodano: 2016-01-21 12:15

Konkursy, organizowane przez ministerstwa, to dla samorządów szansa na zapewnienie swoim mieszkańcom lepszego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że poszczególne magistraty występują po różnego rodzaju dofinansowania. Nie inaczej jest w przypadku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim. Tutejszy Wydział Edukacji wnioskował ostatnio o dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Umiem pływać”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. I co najważniejsze – wnioskował skutecznie.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Wodzisław Śląski, w ramach tegorocznej edycji programu, otrzyma dofinansowanie w wysokości 56 tysięcy złotych. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu, około 500 uczniów będzie brało udział w zajęciach pływania na wodzisławskiej Mancie. Dzieci z klas III szkół podstawowych, bo do nich skierowany jest projekt „Umiem pływać”, podzielone będą na 35 grup. Zajęcia będą zajmować dwie godziny tygodniowo. Planuje się ich rozpoczęcie 19 września 2016 roku. Natomiast koniec realizacji projektu „Umiem pływać” przewidywany jest na 2 grudnia 2016 roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.