Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Mapa wypadków drogowych już działa

  • Dodano: 2015-11-27 12:15
Interaktywna mapa tragicznych wypadków drogowych, jest już dostępna w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP). Na oficjalnym geoportalu województwa śląskiego wskazano miejsca wypadków z udziałem pieszych, w których ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. Do opisanych zdarzeń doszło w latach 2012-2015 na terenie województwa śląskiego.
 
 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, opracował mapę tragicznych wypadków drogowych za lata 2012-2015. Pod uwagę wzięte zostały zdarzenia z udziałem pieszych, w których ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. Interaktywna mapa dostępna jest w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) - oficjalnym geoportalu województwa śląskiego. Projekt zrealizowano w ramach „Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016”.
 
 
W okresie od 2004 do 2014 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 20.979 wypadków drogowych z udziałem pieszych, co stanowi 34,4% ogółu wszystkich - 61.055 - wypadków drogowych. W zdarzeniach z udziałem pieszych zginęło 1818 osób, czyli 42,5% ogólnej liczby zabitych - 4275 - w wypadkach drogowych. 20.654 osób zostało rannych, co daje 27,4% ogólnej liczby rannych w wypadkach.
 
 
Jak wynika z tych statystyk, problematyka bezpieczeństwa pieszych jest poważnym wyzwaniem dla śląskich policjantów. Dążąc do poprawy sytuacji, konieczne jest między innymi wyznaczenie miejsc niebezpiecznych, które po ich lokalizacji na interaktywnej mapie, posłużą podejmowaniu odpowiednich działań. Prezentowana mapa jest doskonałym narzędziem, którym mogą posługiwać się nie tylko mieszkańcy województwa, zainteresowani stanem bezpieczeństwa pieszych, ale i zarządcy dróg, zobligowani do dbałości o infrastrukturę drogową.
 
 
Mapa przedstawia lokalizację ponad 1750 wypadków z udziałem pieszych w województwie śląskim w latach 2012-2015. Dla każdego wypadku można wyświetlić datę i godzinę zdarzenia oraz jego dokładne umiejscowienie.
 
 
ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń drogowych w specjalnym formularzu na podstawie takich kryteriów, jak: data, nazwa gminy i powiatu, numer drogi, położenie itp.
 
 
Na mapie wyznaczono także bufory - od 20m do 300 metrów - pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba wypadków.
 
Stworzono również mapę, pokazującą ilość wypadków, które wystąpiły na terenie danej gminie.
 
 
Mapa wypadków jest ciągle rozwijana i będzie uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana o nowe funkcjonalności, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.