Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Dyskutowali o problemach, zasadach i możliwościach

  • Dodano: 2012-07-11 09:30

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Maciej Jakubowski odpowiedzialny jest za strategię zmian systemowych w edukacji oraz za efektywność finansowania edukacji.

To właśnie z nim spotkali się samorządowcy z całego Subregionu Zachodniego, aby omówić najbardziej nurtujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty.

Podsekretarz Stanu ogólnie omówił podejmowane przez Ministerstwo działania. Następnie samorządowcy mieli okazję przedstawić problemy, zagadnienia, a także propozycje zmian dotyczących przede wszystkim prawa oświatowego. Poruszono problemy związane z przesunięciem terminu obowiązku szkolnego 6-latków, wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN oraz urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli. Omówiono również możliwości zmian zasad naliczania subwencji oświatowej dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz objęcia subwencją przedszkoli od roku 2012. Dyskutowano na temat weryfikacji awansu zawodowego nauczycieli, urealnienia dodatków socjalnych oraz zmian zapisów dotyczących zatrudniania i zwalniania nauczycieli niezależnie od organizacji roku szkolnego.

Dyskutowali o problemach, zasadach i możliwościach

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.